Copyright

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i difusió del patrimoni cultural en el marc de les funcions pròpies de la Generalitat de Catalunya. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts, que corresponen o bé a la Generalitat de Catalunya o bé a les institucions participants corresponents, o bé a terceres persones de les quals es fa reserva expressa dels seus drets. Queda expressament prohibida qualsevol utilització amb finalitats comercials. Per qualsevol dubte contacteu amb la institució corresponent.