Resultat

matriu xilografia
  • Nom de l'objectematriu xilografia
  • Material / Tècnica (boix)
  • Lloc de procedènciaDesconegut
  • Número de registre11551
  • MuseuMuseu Episcopal de Vic. Vic